adderall online

sasam-dergi.jpg

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın politika ve uygulamalarının akademik altyapısını oluşturmayı amaçlayan, sağlık, sosyal politika ve iş gücü politikalarına ilişkin küresel ölçekte ve Türkiye ölçeğinde kanıta dayalı bilgi üreten, kaynağı çalışanların alın teri olan, alanında ilk ve tek strateji kuruluşudur. Sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarını bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturacak akılcı çözümler üretmek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmeyi hedefleyen politikalar üretmek, SASAM’ın öncelikli amaçları arasındadır. SASAM bilimsellik, bağımsızlık, güvenilirlik, tarafsızlık, değerlere bağlılık, paydaşlık ve katılımcılık ile çözüm odaklılığı kendine ilke edinmiştir.

Yazının tamamını oku »

sasam-rapor.jpgSağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından Türkiye’de Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları adlı bir rapor hazırlanmıştır. Raporun girişinde çalışmanın amacı şu şekilde anlatılmıştır: “Son yıllarda uygulanan sosyal politika uygulamalarında ciddi gelişmeler sağlandığı ortadadır. Ancak bu gelişmelerin toplumsal yansımalarının tamamının olumlu ve başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Yaşanan olumsuzlukların, gelişen sosyal problemlerin nedenlerini araştırmak, toplumsal ve kültürel koşullarımıza uygun politikalar geliştirmek durumundayız. Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduğunda, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin sosyal kalkınma ile mümkün olacağına inananlar olarak çok umutlandık. Sağlık Sen olarak “Nasıl Bir ASPB?” başlığı altında bu analizin ekinde de yer verdiğimiz bir rapor hazırladık ve beklentilerimizi ortaya koyduk.

Yazının tamamını oku »

ms-3.jpg26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen sempozyum sona erdi. Sempozyumda sosyal hizmetin iki temel ilkesi olan insan hakları ve sosyal adalet ekseninde insan değer ve onurunu yüceltmenin öneminden bahsedildi. Mevcut durumda sosyal adaletsizliğin temelinde ülkelerin siyasi ve ekonomik politikalarından kaynaklanan sistem sorunu olduğuna vurgu yapılarak, gelecek dönemlerde sosyal hizmetin birey ve çevresi yanında makro sistemi dönüştürme misyonuna daha da ağırlık vermesi gerektiği belirtildi. Sosyal hizmet eğitiminde öğrenci katılımının daha etkin hale getirilerek derslerin ve içeriklerinin belirlenmesinde öğrencilerin de görüşlerinin alınmasının öğrenciler açısından bir hak olduğu vurgusu yapıldı. Sosyal hizmetin hak temelli olarak uygulanabilmesi için sosyal politika alanında sosyal çalışmacıların aktif olarak görev almaları gerektiği üzerinde duruldu. Bu bağlamda sosyal çalışmacıların sosyal politikaların uygulayıcısı olmanın yanında karar alma mekanizmalarına da etki etmesi gerektiği ifade edildi. Yeni açılan sosyal hizmet bölümlerinin ve uzaktan eğitimlerin niteliği konusunda endişelerin olduğu belirtilerek gelecek dönemde etik dışı sosyal hizmet müdahalelerinin artabileceği vurgusu yapıldı. Bu nedenle bir an önce meslek odasının kurularak mesleki standartların belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Yazının tamamını oku »

ale_siddet_paneli20111.JPGRize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Paneli” 04.03.2011 tarihinde Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak katılan Sosyal Hizmet Uzmanı Zeki KARATAŞ, aile içi şiddet ve çocuk istismarı konusunda sosyal hizmet müdahalesinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Şiddete uğrayan kadınlara hem danışmanlık, hem de konuk evi hizmeti sunduklarını belirten Karataş, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman mağdur kadını ve çocuğu korumaya çalıştıklarını ifade etti. Yazının tamamını oku »

secret.jpgRhonda Byrne tarafından hazırlanan ve pek çok başarılı insanın görüşlerine yer verilen kitabın büyük sır diye açıkladığı hakikatler, bizim kültürümüzde yıllarca topluma yön vermiş hakikatlerle çok paralellik arzediyor. Örneğin The Secret: “Yaşadıklarınızdan şikayet ediyorsanız, çekim yasası size şikayet edeceğiniz daha fazla şey getirecektir.” diyor. Bizim manevi önderlerimiz de: “Şükür nimeti ziyadeleştirir. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar, rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır.” demişlerdir. Kitapta bu ve buna benzer pekçok sırrın varlığı açıkçası bana yabancı gelmedi. istemenin_esrari.jpg

The Secret adlı kitabın yanında İstemenin Esrarı adlı kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Muhammed Bozdağ tarafından 2003 yılında kaleme alınan “İstemenin Esrarı” adlı kitapta; “bileğin ve beynin gücünün sustuğu yerde, ruhun neler yapabileceğine” dair sırlar açıklanmaktadır. Yazar bu kitapla; “İçten isteyişlerin göklerde dolaşarak Yaratıcı İradenin takdirine nasıl ulaşacağını” izah etmektedir. Bizim geleneğimizden örneklerle istemenin nasıl ve kimden yapılması gerektiği 4 ayrı bölümde ele alınmaktadır. Kitapta yaşayacağımız her zorluk veya değişim anının, bizim için bir dua ve isteme fırsatı olduğu ifade edilmektedir.

23 Temmuz 2008Manevi Sosyal Hizmetler

manevi_sh2.jpg

Bu web sitesi ile; AB Ülkelerinde ve ABD’inde yaygın olan “spiritual social work” alanının Ülkemiz insanına tanıtılması ve ilgi duyanların istifadesine sunulması amaçlanmıştır. Site içeriği her türlü olumlu katkı ve katılıma açıktır. Sitemiz sosyal hizmetler alanında çalışan yada sosyal hizmetlere ilgi duyan herkese açıktır. Rahatlıkla görüşlerinizi, fikirlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


© 2008 Tema Tasarım Just Skins | Yönetim