adderall online

multeci2.jpgSığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ( SGDD) tarafından Gaziantep ilinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği içinde Sığınmacılar ve Mülteciler için Sosyal Hizmet Projesi uygulanacaktır. Gaziantep’te bir tercüman (Arapça, Farsça, Kürtçe-Sorani) ile birlikte SGDD Ankara, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde ofisleri ile işbirliği halinde 1 Ağustos-31 Aralık 2009 tarihleri arası çalışacak Sosyal Çalışmacı alınacaktır. Yazının tamamını oku »

sempozyum2009.jpg1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumları’nın bu yıl ki ev sahipliğini Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü yapacaktır. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009′un amacı, sosyal dışlanma temasını bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmak; plan, politika ve uygulamaları sosyal hizmet bakış açısı ile değerlendirmektir. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Sempozyumun, katılan öğrencilere profesyonel kimlik kazanma yönünde yarar sağlayacağı da düşünülmektedir. Yazının tamamını oku »

inanc_psi.jpgProf. Dr. Nevzat Tarhan‘ın İnanç Psikolojisi adlı kitabı Timaş Yayınları tarafından yayınlandı. İnançla ilgili pek çok sorunun cevabının verildiği kitapta, maneviyatın insan ruhuna katkıları bilimsel açıdan ele alınmaktadır. A. Einstein “Dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür…” ifadesi ile inancın insanı ilgilendiren bilimler açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamıştır.

Modern dünya, aklı ve bilimi yegâne değerler sayıp kutsarken; inanç konusunu bilim ile birlikte anmaktan, iki olguyu aynı çizgide buluşturmaktan adeta kaçındı.

Yazının tamamını oku »

kadin_istihdami.jpgMerkezi Finans ve İhale Birimi tarafından AB Hibe Fonları kapsamında Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı açılmıştır. 29.05.2009 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir. Programın gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir: AB Konseyinin 1085/2006 no’lu Tüzüğü, aday ve potansiyel aday ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) yasal temelini oluşturmaktadır. IPA’nın ana hedefi, aday ülkelere, Avrupa’ya entegrasyon önündeki engellerle mücadele etmeleri ve AB üyeliği için hazırlanan Kopenhag Kriterlerini yerine getirmeleri için gerekli reformları yapmaları konusunda yardım etmektir. Bu kapsamda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, IPA’nın ana bileşenlerinden biridir. Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2007’de onaylanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP ), insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda IPA fonlarından yardım almak için programlama esaslarını belirlemiştir. Yazının tamamını oku »

duygusal_zeka.jpgSosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan “10 Adımda Duygusal Zeka” adlı kitap yayınladı. Kitabın tanıtımında şu bilgiler yer almaktadır: Aklınıza gelir miydi, onca allanıp pullanan IQ’nun bireysel başarıdaki payının % 10’u geçmediği? Yüksek IQ’nun iş ve özel yaşamda mutluluğu ve başarıyı garanti etmediği? Peki, hiç düşünmüş müydünüz, duygusal ve sosyal zekânın, kişisel gelişiminizde ne kadar etkin ve kalıcı olduğunu?  IQ, hedefe yönelik eylemlere yol açmaz. Halbuki duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş insanlar, gündelik hayatın şifresini yorulmadan çözen kişilerdir: diğerlerine oranla daha mutlu, daha üretken, daha dikkatli ve dengeli olurlar. Konsantrasyon kabiliyetleri artar. Yazının tamamını oku »

intihar_kitap1.jpgSosyal Hizmet Uzmanı ve akademisyen Veli Duyan ve Kamil Alptekin imzasıyla çıkan “İntihar ve İntiharı Önleme” adlı kitap Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitabın içeriğinde İntihar olgusu sosyal hizmet boyutuyla incelenmiştir… İntihar olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Bildirilen oranlar farklı olmasına karşılık intihar; dünyanın her yerinde görülebilmekte ve halen ‘tabu’ olma özelliğini korumaktadır. İntihar; “yaşamı tehdit edici” bir özellik taşıdığından ve sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmayıp, uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, suçluluk gibi) çevreyi de etkisi altına alabilmektedir. İntihar olaylarının belirlenmesi, izlenmesi ve araştırılmasının kimi güçlüklerine karşın özellikle intihara eğilimli kişinin sorunlarına çözüm üretmede yardımcı olmanın, kişiyi ve aileyi güçlü kılmanın, toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerinde kendilerine destek olmanın ve toplumu intiharın neden olacağı zararlardan korumanın gerekli olduğu açıktır. Yazının tamamını oku »

mehmet-aysoy_kitap2.jpgTC Özürlüler İdaresi Başkanlığı Eski Başkanı Dr. Mehmet Aysoy, Özürlüler Politikalarının gerçek yüzünü anlatan “Hayatı Paylaşmak İçin “ENGEL ÇOK” adlı bir kitap yayınladı.   Mehmet Aysoy kitabı hakkında şunları söyledi: Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası (Aralık, 2004) yayımlandıktan sonra Temmuz 2005’te 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ve 2006 yılı ortalarında da ilgili yönetmeliklerin tümü yürürlüğe girdi. Bundan böyle AB konseptinde bir ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ve ülkemizde ilk defa belli bir kesime yönelik hak temelli bir sosyal politika aracına sahip olduk. Bu çalışma, Özürlüler Kanunu ekseninde hem özürlülük, hem de sosyal yapının çözümlenmesini içermektedir. Çalışmanın hacmi ekler sebebiyle olması gerekenden daha büyük olmuştur ancak bunun sebebi okuyucuya özürlüler adına var olma mevzuatın nasıl özürlüler aleyhine birer araca dönüştüğünün göstergesi olması nedeniyledir. İkinci olarak özürlüler mevzuatı bu alanda bir dilin oluşmasını da belirlemiştir. Bu nedenle çalışmanın sonuna Prof. Dr. Ali Seyyar’ın “Bakım Terimleri Sözlüğü”nden yararlanılarak bir sözlük eklenmiştir. Yazının tamamını oku »

kitap_seyyar.jpgProf. Dr. Ali Seyyar‘ın editörlüğünde hazırlanan Manevi Sosyal Hizmetler adlı kitap, Rağbet Yayınları tarafından 2008 yılı Kasım ayında yayınlandı. Manevi Sosyal Hizmetlerin tanımının yapıldığı ve çerçevesinin çizildiği kitapta; bakıma muhtaçlara, özürlülere, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik manevi sosyal hizmet uygulamalarından bahsedilmektedir. 5 bölümden oluşan kitap manevi ilimler alanında çalışma yapan akademisyenlerin makalelerinden oluşmaktadır. Kitabın arka kapağında şu ifadelere yer verilmiştir: “Dünyada sosyal bilimlerde ve buna bağlı olarak sosyal hizmetlerde meydana gelen hızlı ve çok boyutlu gelişmeler karşısında memleketimizin sosyal bilimcileri, bu gelişmeleri ya çok geriden takip etmekte, ya da bunları hiç görmezlikten gelmektedir. Meselâ bizde sosyal hizmetlerin maneviyatla ilişkisi, uygulama boyutu bir yana, genelde akademik bir merak dahî uyandırmamaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmet alanında maneviyatı ve manevî yaklaşımları dikkate alan akademik çalışmaların sayısı da çok sınırlı kalmaktadır. Hâlbuki gelişmiş bütün ülkelerde manevî yaklaşımlar ve açılımlar, bütüncül sosyal hizmet uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır.” Yazının tamamını oku »

sokak_cocuk.jpg7. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu Şanlıurfa Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliği ile 7-9 Kasım 2008 tarihlerinde, ‘‘Tehlike Değiller, Tehlikedeler!” sloganı ile Şanlıurfa’da yapılmıştır. Sempozyuma alanında uzman kişiler ve çalışanlar katılmıştır. Sempozyumun açılış konuşmaları; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yıldıray MALGAÇ, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Zühal KARAHAN KARA, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özcan KARS, Çalışma Bakanlığı Daire Başkanı Beyhan ŞAHİN tarafından yapılmıştır. Yazının tamamını oku »

psikiyatri.jpg“Korunma, İyileşme, Toplumsallaşma” başlığı altında düzenlenecek olan 15. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 28-31 Ekim 2008 tarihleri arasında Kocaeli (Kartepe) Green Park Otel’de gerçekleştirlecektir. Kocaeli Üniversitesi ile Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği kongrenin ana konusu “Psikiyatride Korunma, İyileşme ve Toplumsallaşma” olarak belirlenmiştir. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından; “değişik kurum ve bakış açılarından değerli katkılarla bilimsel düzeyi yüksek ve yeni açılımlar sağlayacak önemli tartışmaların yer alacağı bir kongrenin hazırlığının yapıldığı” ifade edilmiştir. Yazının tamamını oku »

dunya_elde.JPG2009 yılında, CIF (Council of International Fellowship) Uluslararası Dostluk Konseyi’nin Almanya, Avusturya, Fransa, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, İskoçya, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya-Slovenya, Norveç, Tanzanya, Arjantin  ve Yunanistan’da 4-8 hafta arasında değişen sürelerle gerçekleştirilecek mesleki ve kültürel değişim programına katılım için başvurular başlamıştır. Başvurular SHAÇD tarafından değerlendirilecektir. Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği, kurulduğundan bugüne kadar sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, hukukçu olmak üzere 60’dan fazla meslek elemanının, çeşitli ülkelerin programlarına katılmalarına yardımcı olmuştur. Bu mesleki ve kültürel değişim programları 2-4-8-12 ay süreli olabilmektedir. Söz konusu programlarla ilgili bilgilere www.cifinternational.com adresinden ulaşılabilir. Yazının tamamını oku »

fatih_kitap2.JPG“Mutlu çocuk yetiştirmek, mutlu ve bilinçli ailelerle mümkün!” çağrısı ile yola çıkan Fatih Kılıçarslan yayınladığı kitabıyla anne-babalara rehberlik yapıyor. Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan kitabının özetinde şöyle diyor: “Bir çocuğa anne-babası nasıl davranırsa, çocuk da diğer kişilere karşı öyle davranır. Önce karakterin, daha sonra da kişiliğin oluşmasında ve gelişiminde çocuk, anne ve baba etkileşimi sürecinde sevgi ve disiplin temel rol oynar. Karakteri oluşturan en önemli yol, çocuklara bir davranışın nedenlerini açıklamak, çocukların kararları kendi kendilerinin almalarını sağlamak ve onlara akıllıca eleştirmeyi öğretmektir. Böylece çocukların özgüven duyguları geliştirilmektedir. Bu kitap ebeveynlerin çocuklarını geleceğe hazırlamada ve duygularını sağlıklı şekilde yapılandırmada yararlı olacağına inandığım bir eserdir.” Eseri çocuk eğitimi alanında çalışan uzmanlara ve çocuk yetiştiren anne-babalara tavsiye ederiz. Yazının tamamını oku »


© 2008 Tema Tasarım Just Skins | Yönetim