Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

istanbul.jpg

07-10 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da Uluslarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongrenin amacı şu şekilde açıklanmaktadır: Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır. Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkar­mayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi ile aile terapisinde, cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda, sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmada, askeriyede moral-motivasyonun sağlanmasında, sosyal hizmetlerde yaşlı ve dezavantajlı gruplara manevi atmosfer oluşturulmasında din ve maneviyatın rolü ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir.

Daha fazlasını oku

Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) ve Koruma Altına Alınan Türk Kökenli Çocuklar

jugendamt.jpg

Bu çalışmada Almanya’da Gençlik Dairesi’nin (Jugendamt) çocuk koruma önlemleri ile ilgili uygulamalarının ardından ortaya çıkan problemler incelenmektedir. Makalede ayrıca Almanya’daki göçmen aileler bağlamında çocuk koruma tedbirleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak karşılaştırmalı bir inceleme ile Fransa, İngiltere ve Türkiye’deki çocuk koruma sistemlerine değinilmektedir. Bununla birlikte Almanya’da çocukların ve gençlerin korunması ile ilgili tarihsel süreç ortaya konulmakta, Alman Gençlik Dairesi’nin kurumsal yapısı tartışılmaktadır. Almanya’daki göçmen ailelerin hassasiyetlerini ve şikayetlerini örneklerle sunmaya çalışan makale, istatistikî verilerle desteklenmektedir. Sonuç bölümünde ise özellikle Almanya’da yaşayan Türk kökenli göçmen ailelerin problemleri göz önünde bulundurularak sorunlara ilişkin Türkiye’nin de yapıcı olarak dahil olabileceği savunulmaktadır.

Daha fazlasını oku

A Child’s Guide To Social Media Privacy

smedia.jpgThese days, children are glued to their social media. Whether tweeting between lessons, or updating their Facebook status on a smartphone at lunch, the younger generation is in constant communication with their peers. That’s why addressing the issue of privacy on social media sites should be a priority for all parents. As the definition of “privacy” changes in the modern age, it’s more important than ever to ensure your child is posting safely and responsibly on social networks. Take the time this month to address these issues with your child. According to Pew Research, nearly 72 percent of young adults and teens use social networking sites. Most sites require users to be at least 13, but a May 2011 Consumer Report found 7.5 million children age 12 and younger are on Facebook, meaning social media is becoming a larger presence in the lives of our younger generation. Daha fazlasını oku

International Social Service

conference2.jpgIt is my pleasure and honour to be among you today. I am particularly delighted to introduce the broad theme of this Conference, as indeed it touches the very heart of International Social Service and the very grounds of our work since over eighty years. But first of all, let me thank heartedly the General Directorate of Social Services ad Child Protection Agency, for having undertaken this initiative. It is indeed a wonderful opportunity that so many of us can be here today, whether from inside ISS, whether from other horizons, to exchange views and ideas on the various aspects of international social development, on child protection, on social rights and on the challenges a new world is posing to us. Daha fazlasını oku