adderall online

genclik_sorun1.jpgÜlkemizde meydana gelen toplumsal değişme, kentleşme, sanayileşme, iç göç hızının artması, gecekondulaşma ve aile kurumunun parçalanmasına paralel olarak sosyal sorunlarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Artan sosyal sorunlardan en çok etkilenen çocuk ve ergenlerdir. Çocuk korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaç bir varlıktır. Ailenin uygun tutum ve davranışlarıyla çocuk kişilik, ruhsal ve davranışsal gelişimi sağlıklı yapılandırılır. Ancak ebeveynler çocuklarına yeterli düzeyde ilgi ve sevgi göstermez, kişilik gelişiminde uygun rol model olamaz ise çocuk uyum, davranış sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yazının tamamını oku »

genc1.jpgNereye böyle… Acelem var, sonra görüşürüz. Görüşüyoruz da ne oluyor. Bir türlü konuya giremiyoruz. Yani birlikteliğimize “şimdi ve burada” ya yoğunlaşamadıktan sonra görüşmeler hep bir şeylerin eksikliğini hissettirip bitiyor. Kendimizle de dahil, toplumsal yabancılaşma sürecini yaşıyoruz galiba… Medyadan düşünce soframıza servis edilen bir sorunu çözmek için tam yoğunlaşıyorken, başka bir gündem zihnimizi işgale hazırlanıyor. Bir sorundan diğerine koşturmaktan bitkin düşen zihnimiz, ruhumuzu karamsarlık ve atalete yönlendirerek kendi gerçeklerimize bile yüzeysel ve lakayt kalmamıza neden oluyor. Dünyanın her tarafından kopup gelen sorunlar, hayatın kendisini sorun haline getiriyor. Varoluş gerçeğine hazmedilebilir bir açıklama getiremeyen akıl, acziyetini ilan etmek zorunda kalıyor.

Yazının tamamını oku »

manevi_abi.jpgGENÇLİK LİDERLİĞİ: Manevi Ağabeylik ya da Ablalık

Gençlere yönelik yapılan çalışmalar, arkadaşların otorite temsil eden kişilerden daha önemli olduğunu, gençlik döneminde bireyin akranlarının fikrinden etkilendiğini göstermektedir.

Her kurumda her zaman liderlik özelliği gösteren arkadaşlarını etkileme gücüne sahip kişiler olacaktır. Yönetimden gence değil de gençten gence aktarılan fikirler diğerlerini daha çok harekete geçirme şansına sahiptir. Bu nedenle belirli konularla sivrilmiş ve etkileme gücüne sahip gençler, gençlik lideri olarak geliştirilebilir.

Yetiştirme yurtlarının temel hedefi ” sağlıklı genç ” yetiştirmek olduğuna göre gençlik liderliği konusu planlanırken her aşamada bu hedef gözden kaçırılmamalıdır.

Yazının tamamını oku »


© 2008 Tema Tasarım Just Skins | Yönetim