İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Sempozyumu Sona Erdi

İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Sempozyumu Sona Erdi

ms-3.jpg26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen sempozyum sona erdi. Sempozyumda sosyal hizmetin iki temel ilkesi olan insan hakları ve sosyal adalet ekseninde insan değer ve onurunu yüceltmenin öneminden bahsedildi. Mevcut durumda sosyal adaletsizliğin temelinde ülkelerin siyasi ve ekonomik politikalarından kaynaklanan sistem sorunu olduğuna vurgu yapılarak, gelecek dönemlerde sosyal hizmetin birey ve çevresi yanında makro sistemi dönüştürme misyonuna daha da ağırlık vermesi gerektiği belirtildi. Sosyal hizmet eğitiminde öğrenci katılımının daha etkin hale getirilerek derslerin ve içeriklerinin belirlenmesinde öğrencilerin de görüşlerinin alınmasının öğrenciler açısından bir hak olduğu vurgusu yapıldı. Sosyal hizmetin hak temelli olarak uygulanabilmesi için sosyal politika alanında sosyal çalışmacıların aktif olarak görev almaları gerektiği üzerinde duruldu. Bu bağlamda sosyal çalışmacıların sosyal politikaların uygulayıcısı olmanın yanında karar alma mekanizmalarına da etki etmesi gerektiği ifade edildi. Yeni açılan sosyal hizmet bölümlerinin ve uzaktan eğitimlerin niteliği konusunda endişelerin olduğu belirtilerek gelecek dönemde etik dışı sosyal hizmet müdahalelerinin artabileceği vurgusu yapıldı. Bu nedenle bir an önce meslek odasının kurularak mesleki standartların belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Bu sempozyumda ilk defa bir oturumda “Din, Maneviyat ve Sosyal Hizmet” ilişkisi ele alındı. Sosyal hizmet mesleğinin müracaatçılara herhangi bir inanç empoze etme gibi bir misyonunun olmadığı ancak müracaatçının bulunduğu yerden başlama ilkesi gereği bireylerin taşıdığı inanç değerlerine saygılı olunması gerektiği vurgulandı. Maneviyatın dini de içine alan geniş bir kavram olduğu, insanın yaşamını anlamlandırma noktasında manevi güçlerinden destek aldığı, bu nedenle sosyal hizmet uygulamalarında din ve maneviyatın yok sayılamayacağı ifade edildi.

Bu sempozyumda; sosyal hizmet mesleğine katkı sunmuş ve vefat etmiş sosyal hizmet bölümü mezunları da anıldı. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Emekli Müdürü Prof. Dr. Sema Kut’un mesajı da video konferans şeklinde sempozyumda paylaşıldı.

 Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Fatih Şahin ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

ms-1.jpg

ms-5.jpg

 ms-8.jpg

Zeki Karataş

Dr. Öğr. Üyesi