Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

istanbul.jpg

07-10 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da Uluslarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongrenin amacı şu şekilde açıklanmaktadır: Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır. Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkar­mayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi ile aile terapisinde, cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda, sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmada, askeriyede moral-motivasyonun sağlanmasında, sosyal hizmetlerde yaşlı ve dezavantajlı gruplara manevi atmosfer oluşturulmasında din ve maneviyatın rolü ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir.

Aynı zamanda, bu söz konusu alanlarda hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara dair analizlere de yer verilecektir. Bu kongre, alanlarında uzman bilim insanları tarafından disiplinlerarası bu alana yönelik teorik ve pratik düzeyde model üretme ve deneyimleri paylaşma, karşılıklı bilgi alış-verişi ve iş birliği yapma ortamı sağlayacaktır. Sonuç olarak bu iş birliği ve deneyimler, alanda hizmet veren kurumlarda birey ve topluma yönelik programların iyileştirilip geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu kongrenin, Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu uzmanlık alanını ilk kez uluslararası bir platformda ve disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

Kongre ana sayfa bağlantısı: http://mdrk.org/tr

Zeki Karataş

Dr. Öğr. Üyesi