magazin.jpgGünümüzde artık kitle iletişim araçlarının gücü ve bu gücün toplumsal değer yargılarının üretilmesindeki katkısı yadsınmaz bir gerçeklik halini almış bulunmaktadır. Toplum olarak nasıl anımsadığımız sorusuna verilecek yanıtları da etkisizleştiren bir güçtür bu. Dolayısıyla, medyayla olan ilişkimizi belirlerken, bir bakıma belli bir güç merkeziyle olan ilişkilerimizi de belirlemiş olmaktayız farkında olmadan. Ama bu ilişkide asıl dikkat edilmesi gereken nokta, medyanın yaydığı iletileri kod açımına tabi tutarken, kendi gündelik yaşamımızda ne gibi anlamsal dönüşümleri üretmeyi başarabildiğimiz. Yani, iletiyi alımlayan açısından ne türden bir yeniden-üretim sürecinin oyuna sokulabildiği. İşte bu noktada dikkatli ve etkili bir medya okur-yazarlığının ve eleştirmenliğinin geliştirilebilmesi büyük önem taşımakta. Elbette etkili ve bilinçli bir iletişim eğitimini geliştirebilmek de. Böyle bir eğitim, hem sorunlu işleyişi bakımından gitgide daha fazla endişe duyulmaya başlanan bir medya etiği konusuna daha sağlıklı bir yaklaşım biçimi geliştirme potansiyelini içinde taşırken; hem de medya ile aramızda ivedi olarak belirlememiz gereken mesafeyi daha yapıcı kılabilir. Çünkü bilindiği üzere, sınırsız iletiler yığını karşısında oluşacak destek yankı (feed back) sayesinde, izleyici olarak önemli ölçüde bu anlamların dönüştürülmesi sürecine aktif biçimde dahil olmamız mümkün. Denebilir ki, bugün medya kuruluşlarınca tutturulması hedeflenen izleyici reytingi dışında, yine aynı destek yankının (feed-back) yeterince gözetilmemesi yüzünden, medya karşısında bütün tavır alışlarımız bir tepkiler mozaiğine indirgenmiş durumda. Teknik bir araç (medium) dolayımıyla günden güne özel ve mahrem yaşam alanının sınırlarıyla resmi kamusal yaşamın sınırları arasındaki çizgi silinmeye, yok olmaya yüz tutarken; kültürel işlev adı altında, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kültürel yozlaşmaya kapı aralanırken; bu tepkiler yığınını anlamlı ve tutarlı bir söyleme dönüştürmenin kaçınılmazlığı kendini dayatmakta daha da.

Makalenin devamını PDF dosyası olarak okumak için tıklayınız…