hasta_cocuk.jpgBu araştırmanın amacı, kronik hastalıklı çocuğu olan annelerin, yaşadığı duygu, uyum, destekleyici sistem ve çocuklarının tedavi-kişisel bakımı yönünden yaşadığı güçlüklerin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmada, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde yatan on çocuğun anneleri denek olarak kullanılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan temaların frekansları hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, annelerin hepsinin çocuklarının hastalığını hastanede öğrendikleri; çocuklarının hastalıklarını ilk öğrendiklerinde şok, şaşkınlık, acı, korku gibi duygular yaşadıkları; çocuklarının hastalığını kabul etmede kullandıkları baş etme stratejilerinin dini inançlarına sarılma, kendi durumunu başkaları ile karşılaştırıp optimist bakış açısı gösterme, başkalarından destek alma gibi durumları içerdiği; çocuklarının kronik hastalığının aile ilişkilerine paylaşma veya kızgınlık olarak yansıdığı; çocuklarının tedavisi sürecinde aile üyeleri ve diğerlerinden maddi ve manevi destekler aldıkları; çocuklarının kronik hastalıkları ile ilgili maddi güçlüklerden ve doktorların ilgisizliğinden yakındıkları; çocuklarının hastalığının gidişatına ilişkin belirsizliklerden kaygı duydukları bulunmuştur.

Makalenin devamını PDF dosyası şeklinde okumak için tıklayınız…