kongre_cocuk.jpgI. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, medeniyetin güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik idealine dayalı, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan ilkelere göre, çocuğun temel yararına öncelik verilerek doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalması durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması, maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve hayata geçirilmelerinin sağlanmasına yönelik çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması; çocukla ilgili konularda yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in çocuktan yana taraf olmasını temin etmek üzere, çocuğa yönelik yasal, kazaî, idari vd. uygulama aksaklıkları ve nedenleri konularında sorumluluğun nasıl yerine getirileceğinin tespit edilmesi;

bütün çocuk sorunlarını çok alanlı bir yaklaşımla ele alarak çocuk pediatrisi, çocuk pedagojisi, çocuk sosyolojisi, çocuk odaklı sosyal hizmet, çocuk hukuku ve felsefesi öncelikli olmak üzere, çocukbilim merkezli kuram, yöntem ve uygulamaya dayalı birikimden yararlanarak;

bütün çocuk sorunlarının çözülmesi için ülke ölçekli bilgi üretilmesine katkı vermek, disiplinler arası işbirliği ile çocuk politikaları ve uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla ve çocukların yaşama, bakılma, korunma, gelişme ve katılım haklarıyla ilgili uygulamaları güçlendirmek ve karşılaşılan güçlükleri çözmek ve bu konularda çocuğun yararı temelinde kuram ve uygulama bütünlüğünde bilimsel yaklaşım, yöntem ve teknikler doğrultusunda gerçekçi ve geçerli strateji ve modelleri belirlemek amacıyla düzenlenecektir.

Duyurunun tamamını PDF dodyası şeklinde okumak için tıklayınız…