protesto.jpgXVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu yılki kongrede ana tema “Toplumsal Barış ve Kimlikler” olarak belirlenmiştir. Kongrede; Ülkemizde ve dünyada giderek toplumsal barış ve çatışmaların farklı kimliklere ait grupların birbirlerini algılama biçimlerine ve ilişkilerine göre belirlendiği bir dönemde kimlik sorununu tüm ayrıntıları ile tartışılması amaçlanmıştır. Kongrenin sadece psikiyatristlerin değil, toplum ve ruh sağlığı alanında çalışan tüm profesyonellerin ve bilim insanlarının yanında insan bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan profesyonellerin, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla zenginleşeceği düşünülmektedir. Konuyla ilgili, profesyoneller ve akademisyenler dışında, gazetecilerin, politikacıların da katılımı sağlanmaya çalışılacaktır.  Bilimsel ve öğretici olacağı düşünülen kongreye yoğun katılım beklenmektedir.

Prof. Dr. Doğan Şahin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,
Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi
XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Eş Başkanı

ANA KONULAR

XVII. ULUSAL SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ çerçevesinde işlenecek ana konular aşağıdaki gibidir:

KLİNİKLE İLGİLİ KONULAR

 • Cinsel kimlik sorunları

 • Ergenlik ve kimlik krizi

 • Yaşam dönemleri

 • Kimlik ve kişilik bozuklukları

 • Şizofreni ve psikotik bozukluklar

 • Duygudurum bozuklukları

 • Anksiyete bozuklukları

 • Yeme bozuklukları

 • Cinsel işlev bozuklukları

 • Disosiyatif bozukluklar

PSİKOPOLİTİK KONULAR

 • Geçmişten geleceğe Türk kimliği

 • Ulusal kimlik

 • Etnik kimlikler

 • Dini kimlik

 • Politik kimlik

 • Azınlık olmak

 • Aidiyet

 • Yabancılaşma

 • Dışlama ve ötekileştirme

 • Göç ve göçmenlik

DİSİPLİNLER ARASI KONULAR

 • Kimliğe; sosyolojik, antropolojik, psikolojik ve felsefi bakış

 • Meslek kimlikleri

 • Mesleki kimlik ve alan çatışmaları

 • Toplumsal barış ve kimliğe disiplinlerarası yaklaşım

 • Şehirlilik/ Kasabalılık/ Köylülük

 • Sınıflar ve kimlik

 • Alt-kültürler, marjinallik

GENEL BİLGİLER

Toplantı Tarihi ve Yeri
XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında Point Barbaros Hotel – İstanbul’ da yapılacaktır.

Toplantı Merkezi
Point Barbaros Hotel
Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 PK 34394 Şişli / İstanbul
Tel: +90 (212) 337 30 00
Faks: +90 (212) 337 30 30
www.pointhotel.com/barbaros/index.htm

Önemli Tarihler
Toplantı Tarihi : 
4-6 Haziran 2010
Bildiri son gönderim tarihi : 15 Nisan 2010
İndirimli Kayıt ve Konaklama için son tarih : 30 Nisan 2010

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masası Point Barbaros Hotel ‘de 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında 08:00 – 19:00 saatlerinde açık olacaktır.

Kayıt Ücreti
Kayıt ücreti, bilimsel aktivitelere katılım, toplantı programı dahilindeki kahve molaları, özet kitabı, katılım sertifikası, toplantı çantası ve yaka kartını içerir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Türk Tabipler Birliği Sürekli Eğitim Kredi Puanı
Türk Tabipler Birliği toplantımıza Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formlarını toplantı çantası içinde bulabilirsiniz.

Sergi Alanı
Toplantı boyunca ticari firmalarının oluşturduğu sergi alanı, katılımcıların gezebilmesi için açık olacaktır.

Katılım Belgesi
Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara toplantı sonunda ana kayıt masasında katılım belgesi verilecektir.

BİLDİRİLER

XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde bildiriler sözlü ve poster olarak sunulacaktır. Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 15 Nisan 2010 ‘dur. XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak yazılmalı ve sunulmalıdır. Bildirilerin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve kabul sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı olması nedeniyle sadece internet aracılığı ile bildiri gönderilebilecektir. Faks, posta ve/veya e-mail yoluyla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiri özetleri Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecek olup bildirinin kabul edilip edilmediği e-mail yolu ile bildirilecektir.

Bildirileri poster sunum olarak kabul edilecek katılımcıların, posterlerini 70 X 90 cm boyutlarında hazırlaması gerekmektedir.

Bildiri yazarlarından en az birinin, bildiri son gönderme tarihi olan 15 Nisan 2010 tarihinden önce kongre kaydının yapılması zorunludur.

KAYIT

Kongre katılımcılarının, refakatçilerin veya firma temsilcilerinin kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kayıt Tipi 30 Nisan 2010 Öncesi 30 Nisan 2010 ve Sonrası
Psikiyatri Uzmanı 150 Euro 190 Euro
Psikiyatri Asistanı 125 Euro 155 Euro
Sosyal Bilimler Uzman ve Asistanları 100 Euro 125 Euro
Öğrenci 60 Euro 75 Euro
Refakatçi 60 Euro 75 Euro
Firma Temsilcisi 125 Euro 155 Euro

 

ÖDEMELER VE İPTAL ŞARTLARI

Kayıt ve Konaklama Ödemeleri:

Ödemeler iki şekilde yapılabilir.

 • Banka HavalesiÖdemeler için hesap numaramız :Hesap Adı : Kaiki Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş.
  Banka : Türkiye İş Bankası
  Şube : Selamiçeşme Şubesi (Şube Kodu-1108)
  Hesap No (EUR) : 3383077
  IBAN No (EUR) : TR18 0006 4000 0021 1083 383077

  Web sayfasından online olarak gönderilen kayıt-konaklama formunun geçerlilik kazanabilmesi için, gerekli ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontunun Kongre Organizasyon Sekreteryasına gönderilmesi gerekmektedir. Tek başına kayıt formu veya tek başına banka dekontu ile yapılan başvurular teyit edilemeyecek olup bekleme listesine alınacaktır.

     

 • Kredi Kartı Ödemesi

  Kredi kartı ile ödeme yapmak için lütfen buraya tıklayarak indireceğiniz kredi kartı onay formunu doldurarak, K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne iletiniz. Kredi kartı onay formunuz bize ulaşmadan ve ödemeniz tahsil edilmeden önce kayıt ve/veya konaklama talepleriniz konfirme edilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İptal Şartları

Kayıt İptal Şartları

 • 30 Nisan 2010 ve öncesinde yapılan iptallerde banka havale masrafları hariç geri ödeme yapılacaktır.

 • 30 Nisan 2010 – 14 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılan iptallerde, %50 ceza ile geri ödeme yapılacaktır.

 • 14 Mayıs 2010 tarihinden sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

 • Tüm geri ödemeler kongre sonrası yapılacaktır.

Konaklama İptal Şartları

 • 30 Nisan 2010 ve öncesinde yapılan iptallerde banka havale masrafları hariç geri ödeme yapılacaktır.

 • 30 Nisan 2010 – 14 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılan iptallerde, oda başına 1 gece konaklama ücreti hariç geri ödeme yapılacaktır.

 • 14 Mayıs 2010 tarihinden sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

 • Tüm geri ödemeler kongre sonrası yapılacaktır.

İLETİŞİM

BİLİMSEL YAZIŞMA ADRESİ

Dr. Nazan Emil Öğünç
nazanogunc@hotmail.com
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Çapa- Fatih/İSTANBUL

Dr. Evrim Göde
evrimgode@yahoo.com
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Çapa- Fatih/İSTANBUL

http://www.sosyalpsikiyatri.org