secret.jpgRhonda Byrne tarafından hazırlanan ve pek çok başarılı insanın görüşlerine yer verilen kitabın büyük sır diye açıkladığı hakikatler, bizim kültürümüzde yıllarca topluma yön vermiş hakikatlerle çok paralellik arzediyor. Örneğin The Secret: “Yaşadıklarınızdan şikayet ediyorsanız, çekim yasası size şikayet edeceğiniz daha fazla şey getirecektir.” diyor. Bizim manevi önderlerimiz de: “Şükür nimeti ziyadeleştirir. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar, rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır.” demişlerdir. Kitapta bu ve buna benzer pekçok sırrın varlığı açıkçası bana yabancı gelmedi. istemenin_esrari.jpg

The Secret adlı kitabın yanında İstemenin Esrarı adlı kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Muhammed Bozdağ tarafından 2003 yılında kaleme alınan “İstemenin Esrarı” adlı kitapta; “bileğin ve beynin gücünün sustuğu yerde, ruhun neler yapabileceğine” dair sırlar açıklanmaktadır. Yazar bu kitapla; “İçten isteyişlerin göklerde dolaşarak Yaratıcı İradenin takdirine nasıl ulaşacağını” izah etmektedir. Bizim geleneğimizden örneklerle istemenin nasıl ve kimden yapılması gerektiği 4 ayrı bölümde ele alınmaktadır. Kitapta yaşayacağımız her zorluk veya değişim anının, bizim için bir dua ve isteme fırsatı olduğu ifade edilmektedir.