evsiz.jpgYalnız, tedirgin, gururlu, kirli ve kötü kokulu, öfkeli, mağrur, tuhaf bakışlı, zor öykülere sahip insanlar. Bu sıfatlar yan yana geldiğinde çoğu zaman bir evsizi tanımlamak için kullanılmaktadır. Hemen hemen dünyanın her yerinde sayıları gittikçe artan evsizler, üç beş eşya ile otobüs terminallerini, tren garlarını, hastaneleri ya da bankomatları geçici ya da sürekli olarak mesken olarak kullanan, zor öykülerin mağrur bakışlı aktörlüğünü üstlenmişlerdir. Birleşmiş Milletler Raporlarına göre, Dünyada 100 milyon evsiz bulunmaktadır. Pek çok sosyal sorunun bir bileşkesi konumunda olan evsizlik, 21. Yüzyıl’da insanlığın içinde bulunduğu trajedinin de en önemli göstergelerinden biridir. Kuşkusuz ki evsizlik günümüz dünyasında, en önemli sosyal sorunlardan bir tanesidir. Bu çalışmada evsizlik olgusunun tanımlanması, evsizliği oluşturan nedenler ve evsizlerin genel karakteristikleri üzerinde durulacaktır.

21. Yüzyıl pek çok açıdan tanımlanmaya çalışılan ve isim verilmeye çalışılan bir yüzyıl olma özelliğini sürdürmektedir. Tüm bilim çevrelerinin kabul ettiği bir olgu, bu yüzyıla damgasını vuran gelişme ve değişimlerin teknoloji alanındaki ilerlemeler olduğudur. İnsan bu yüzyılın başından itibaren teknolojinin yarattığı objelerle hayaline hatta hayalinin ötesine geçme çabası içinde bir görüntü çizmektedir. Teknoloji tüm üretimleriyle kuşkusuz yaşamın rengini, biçimini, alışkanlıklarını ve tümüyle doğasını etkilemiş gözükmektedir. Ancak teknolojideki gelişimi bir “zenginlik” olarak kabul edecek olursak, bu zenginliğin toplum yaşamında da karşılığı olduğunu söylemek çok da mümkün gözükmemektedir.

Dr. Uğur Özdemir’in makalesinin devamını okumak için tıklayınız…