aliyemaviliaktas.jpg07-08 Kasım 2012 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun ana teması “Farklılıkları Anlamak” olarak belirlenmiştir. Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş başkanlığında düzenlenecek olan sempozyumda sosyal politika ve sosyal hizmet alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar tartışılacaktır. Aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve diğer dezavantajlı birey ve grupların sorunlarının tartışılacağı sempozyuma 01 Ekim 2012 tarihine kadar bildiri özetleri gönderilebilecektir. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, bir davet yazısı kaleme alarak sosyal hizmet alanına ilgi duyan herkesi sempozyuma katılmaya  davet etmiştir.

“Işık hızıyla büyüyen ve artan gelişmelerin ve ilerlemelerin olduğu bu dönemlerde; ülkemizde artan sorunların ve büyüyen insan ihtiyaçlarının da olduğuna tanık olmaktayız. Tarihsel determinizm kaçınılmaz olarak olumlu pek çok unsuru olumsuzuyla birlikte var ediyor.

Sosyal hizmetin stres altında kalan birey ve aile ile elverişsiz toplumsal koşullar olmak üzere iki temel odağı olduğunu hepimiz biliriz. Bu odakların her birine yönelimin önemli olduğu günümüz koşullarında, sosyal hizmet mesleğinin farklılıkları anlamak gibi bir sorumluluğu ve etik anlamı olduğunu düşünmekteyiz. Mesleğin iyi ve güzeli ile doğru ve yanlışını içeren değerler ve etiğin farklılıkları anlama üzerindeki vurgusunu sizlerin görüş ve çalışmalarıyla büyütmek ve yeniden ele almak istiyoruz.

30 yıldır sosyal hizmet alanındaki varoluşumda farklılıkları anlayarak hizmet etmenin güçlülüğünü ve güçsüzlüğünü aynı anda hissettim. Güçlülük diyorum çünkü benden farklı olanları anlayabilmek benim empati becerimi geliştirdi. Onlara hizmet sunmanın keyfini yaşadım. Güçsüzlük diyorum, onlara yetemediğim ya da ulaşamadığım zaman yapamadıklarımdan hayıflanarak eksikliklerimle yüzleştim.

Son 10 yıldır açılan yeni bölümlerin 5 yıldır mezunlarıyla güçlendiğimizi düşünürken, güçsüz olduğumu, eksi yanlarımızla da savunmasız yüzleşmemizin farklılıkları anlamada bizi güçlendireceğine inanmaktayım.

Farklılıkları anlamanın hizmet ettiğimiz müracaatçılarla ilgili farklılıklar kadar, farklı gruplara yönelik farklı uygulamalar, farklı uygulamalarla gelen farklı sonuçları da kapsadığını hepimiz biliyoruz. Farklılıkları anlamanın yalnızca bir algılama sorunu olmadığını düşünerek gelenekselleştirdiğimiz sosyal hizmet sempozyumunda bizim farklılıkları anlamak gibi bir temaya yönelmemiz, farklılıkların da çığ gibi büyüdüğünü hissettiğimiz bu dönemde sosyal hizmet mesleğinin birey ve toplum etkileşiminde bireyin toplumsal işlevselliğini engelleyen etmenlerin ve bu etmenlerin yarattığı bireysel ve toplumsal sorunların çözümlenmesinde “hangi farklı uygulamaları yapacağız?” ve “bu durumların birbirlerinde farkını anlayabilecek miyiz?” sorularının da cevaplanmasında katkı sağlayacaktır

Belki de farklılıkları anlamanın, sadece sözelleştirilmiş bir temenni değil uygulamalarımızı paylaştığımız yakınlıklarla mümkün olabileceğini görürüz. Böylesi bir sempozyumda farklılıkları anlama yürüyüşünde buluşalım istiyoruz. Yaşamın içinde insanlara hizmet ediyor ve bu mücadelede olmaktan hoşnut, duygularımızın, düşüncelerimizin ve uygulamalarımızın farklılıklarıyla karşılaşmaktan mutlu olacaksınız.

Kasım ayında 2 gün hoşgörü ve tasavvuf diyarı güzel Konya’mızda ve üniversitemizde birlikte olalım.”

Saygı ve Sevgilerimle

Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Prof. Dr.

AMAÇ VE KAPSAM

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2012’nin amacı, farklılıkları anlamak temasını bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmak, insan davranışları ile ilgili güncel bilimsel yaklaşımları, uygulamaları istişare etmek; sosyal hizmetler ve çalisma alanı insan olan diğer meslek alanlarında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılar arasında bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasi ve tartışılması çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem tasımaktadır. Sempozyumun, katılan ögrencilere profesyonel kimlik kazanma yönünde yarar sağlayacağı da düşünülmektedir.

ANA TEMA

Farklılıkları Anlamak

ALT TEMALAR

Çocuk Refahı

Çocuk, Ergenlik, Yetişkinlik, Yaşlılık

Engellilik,

Kadın,

Bireyselleşme, Bireysel Sorunlar

İstismar,

Ruh sağlığı,

Grup Çalışması,

Cinsel Tercihler, Cinsel Sorunlar,

Mobbing,

Evlenme, Aile, Boşanma,

Etnik Aidiyet/Kimlik,

Yoksulluk,

Sosyal Sorunlar,

Kültürel Farklılıklar, Etnik Aidiyet/Kimlik,

Etik.

Sempozyum İnternet Adresi:

http://www.saglik.selcuk.edu.tr/sempozyum