cocuk_sempozyum.jpgPolis Akademisi, Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER) tarafından 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun en önemli amacı ulusal ve uluslararası alanda Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar konusunda çalışan uygulayıcılarla akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel yöntemler ışığında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi, bilimsel analizlere dayalı politika önerileri geliştirilmesidir. Sempozyumun bu yılki teması “Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma ilişkin alt temalar ise sempozyum web sitesinin temalar menüsünde detaylı olarak verilmektedir. Sempozyum kapsamında tartışılması planlanan konularla ilgili akademik bildiri sunmak isteyenlerin bildirileri ile ilgili hazırlayacakları 300 kelimelik özeti 1 Eylül 2013 tarihine kadar cocuksempozyumupa.edu.tr veya www.cocuksempozyumu.info adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerde sunulacak bildirilerde yer alacak konu, yöntem ve sonuçlar hakkında öz bilgi verilmelidir. Özetler üzerinden bilimsel kurul tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kabul edilen bildiriler en geç 15 Eylül 2013 tarihinde Sempozyumun web adresinden ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin ise en geç 15 Ekim 2013 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Tam bildiri metinleri APA (American Pscyhology Association) tarzında dizayn edilmeli ve atıflandırılmalıdır.  Tam bildiri metinlerini göndermeyenler Sempozyum programına dâhil edilemeyecektir.

Oluşturulacak akademik bir heyet tarafından incelenecek bildirilerden, tam metin ve sözlü ve poster bildirisi kabul edilen katılımcıların (çok yazarlı sunumlarda ilk yazarın) yol ve konaklama masrafları Sempozyum bütçesinden karşılanacaktır. Gönderilen makaleler SAMER tarafından derleme kitap olarak yayınlanacaktır.

Önemli Tarihler

1 Eylül 2013- Bildiri özeti gönderme

15 Eylül 2013- Kabul edilen bildirilerin duyurulması

15 Ekim 2013- Bildiri tam metni gönderme tarihi

Sempozyum Ana Teması

“Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar

Alt Temalar

Çocuk İhmal ve İstismarı

Çocuğun Fiziksel İstismarı

Çocuğun Cinsel İstismarı

Çocuğun Psikolojik İstismarı

Çocuğun Ekonomik İstismarı ve Çocuk İşçiliği

Çocuğun İhmali

Bir Suç Olarak Çocuğa Karşı Şiddet: Cezai Mülahazalar

Çocuğun Suça Sürüklenmesi

Çocuk Adalet Sistemi ve Hukuki Süreçler

Suça Sürüklenen Çocukların Rehabilitasyonu

Onarıcı Adalet Uygulamaları

Çocuk Koruma Mekanizmaları

Erken Uyarı Sistemleri ve Çocukların Riskten Korunması

Şiddet Mağduru Çocukların Bakım ve Rehabilitasyonu ve Alternatif Bakım Modelleri

Çocukların Şiddetten Korunmasında Ailenin Rolleri

Madde Kullanımı ve Şiddet

Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı-Suç/Şiddet İlişkisi

Madde Bağımlılığı Rehabilitasyonu

Çocukların Madde Arzında Kullanımı

Şiddet ve Toplum

Şehirleşme ve Şiddet

Göç ve Şiddet

Medya ve Şiddet

Eğitim, Sağlık, Spor Ortamlarında Şiddet

Çocuğa Yönelik Şiddetin Güncel Yansımaları

Akran Zorbalığı ve Eğitim Ortamlarında Şiddet

Siber Zorbalık ve Online Şiddet

Ensest

Aile İçi Şiddet

Video Oyunları ve Şiddet

Terör Örgütlerinin Pençesinde Çocuklar

Mülteci Çocuklar

İnsan Ticareti Bağlamında Çocuklar.

www.cocuksempozyumu.info