afis.pngRisk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Çalıştayı Başakşehir STK Platformu tarafından 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Retaj Royale Otel’de gerçekleştirilecektir. Çalıştaya akademisyenler, uygulayıcılar, sivil toplum gönüllüleri, yerel yönetim temsilcileri ve bürokratlar katılacaklardır. 2 gün sürecek çalıştayda risk altında olan ve korunması gereken çocukların sorunları ve ihtiyaçları tartışılacaktır. Çalıştay sonucunda geliştirilen çözüm önerileri ve sosyal hizmet modelleri ilgili kurumlarla paylaşılarak risk altındaki çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Çalıştayın amacı şu şekilde belirlenmiştir: Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme, kentleşme, sanayileşme, iç göç hızının artması ve aile kurumunun parçalanmasına paralel olarak sosyal sorunlarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Artan sosyal sorunlardan en çok etkilenen çocuk ve ergenlerdir.

 Çocuk korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaç bir varlıktır. Ancak ebeveynler çocuklarına yeterli düzeyde ilgi ve sevgi göstermez, kişilik gelişiminde uygun rol model olamaz ise çocuk uyum, davranış sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aile içinde onay görmeyen, takdir görmeyen, bağımsızlaşma süreci desteklenmeyen çocuk, yani otoriteyle, baskıyla ya da koruyucu anne-baba tutumları ile bastırılan çocuk, sokakta arkadaş grubu içerisinde güçlenir, kişilik ve kimlik kazanır, bağımsızlık kazanır ve bu çocuğun sokakta yaşama, sokağa bağımlı olma sürecini artırır. Çocuk artık aileden koparak sokak kültürünün bir parçası haline gelir.

Başak Şehir Stk. Platformunca düzenlenen “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar” çalıştayı ile çocukları risk altında kalmasına sebep olan faktörleri belirlenmesi, Başakşehir İlçesinde risk altındaki çocuklarımıza yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilitasyon hizmetleri belirlemek amaçlanmaktadır.

Çalıştayın nihai hedefi ise şöyledir: Başakşehir Stk Platform değerli temsilcilerinin öncülüğünde risk oluşturan çocuklara yönelik kamu kurum, sivil toplum, uzmanlar ve bilim insanları arasında işbirliği ile ortak projeler gerçekleştirmektir.

Çalıştay Sonuç Bildirisini Okumak İçin Tıklayınız…

Katılımcı Akademisyenler

Prof. Dr. Ali Rıza Abay / Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Ali Seyyar / Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ergün Yıldırım / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Burhanettin Can / Araştırma Kültür Vakfı

Doç. Dr. Osman Abalı / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fethi Güngör / Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Taşdemir / Halk Sağlığı Müdürü

Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yüksel Erdoğdu / Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman / Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Genç / Aile Bakanı Müşaviri

Uzm. Dr. Gülsen Ataseven / Türkiye Aile Platformu Onursal Başkanı

Uzm. Zeki Karataş / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Uzm. Kemal Güdek / İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Uzm. Fatih Kılıçaslan / İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Uzm. Hüseyin Şahin / Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Metin Öksüz / Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Y. O.

Çalıştay Programı

Düzenleyen Kuruluş: Başakşehir STK. Platformu

Çalıştay Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim Beki

28.12.2013 Cumartesi

09:30: Kayıt

10:00-10:30: Açılış ve Protokol Konuşmaları

10:45-12:00: I. Oturum

Durum Tespiti: Başakşehir İlçesinin Genel Yapısı

Başkan: Prof. Dr. Ergun Yıldırım

Başakşehir Örnekleminde İstanbul’da Madde Bağımlılığı ve Gençlik

Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Türkiye Gençlik Raporu

Prof. Dr. Burhanettin Can

12.00-13:00: Ara

13.00-14:30: II. Oturum

Çocukların Risk Altında Kalmasına Sebebiyet Veren Temel Unsurlar

Başkan; Prof. Dr. Ali Seyyar

Çocuklarda Psiko-Sosyal Risk Etkenleri

Uzm. SÇ. Kemal Güdek

Çocukların Risklerden Korunmasında Erken Tanı ve Uyarı Sistemi

Uzm. Zeki Karataş

14.30-15.00: Ara

15.00-16:30: III. Oturum-Genel Değerlendirme

Başkan: Prof. Dr. Ali Rıza Abay

16.30-16:45: Ara

29.12.2013 Pazar

09:30:11:00: IV. Oturum

Risk altındaki Çocukları Korumaya Yönelik Yapılması Gereken Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar

Başkan: Doç. Dr. Osman Abalı

B. Çekmece Örnekleminde Bağımlı Gençlerle Çalışma

Bayder Halil Dülger- Hakan Suğur

Esenler Örnekleminde Bağımlı Gençlerle Çalışma

Din Görevlisi Ömer Faruk Yazar

11:00-11:15: Ara

11:15-12:45: V. Oturum

Risk altındaki Çocukları Korumaya Yönelik Yapılması Gereken Rehabilitasyon Çalışmaları

Başkan: Doç. Dr. Fethi Güngör

Bağımlılık Kader Değil Çare Var!

Aybuder Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Tufan Koçak

Risk Altında Çocuklara Yönelik Hizmetlerde STK Koordinasyonu

İkadder Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ozan Akyol

12.45-14.00: Ara

14.00-15.30: Çalıştay Sonuç Raporu

15.30: Kapanış

Çalıştay İşleyiş, Usul ve Yöntemleri

Çalıştaya katılmak için muhakkak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Oturumlar başkanın açılış konuşmasıyla başlar.

Bildiri sahipleri her biri 15 dakikayı geçmeyecek şekilde sunuşlarını yapar.

Çalıştay delegeleri oturum konusuna ilişkin gelişmelerin, sorunların ve çözüm önerilerini müzakere eder.

Tartışmalara 60 dakika zaman ayrılacaktır

Sentezlenmiş ve netleşmiş, konsensüs sağlanmış konular belirtilerek, ortaya çıkan fikirlerin uygulanması için faydalı olacak deneyimler raporlaştırılır.

Çalıştayın sonunda alınan kararlar raporlaştırılarak sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılır.