I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu: 13 Mayıs 2014

I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu: 13 Mayıs 2014

manevipsikoloji1.jpg1970’li yıllarda Amerikan toplumunda çok ilginç bir süreç başlamıştır. Chicago’da toplanan Nobel ödüllü bilim adamları o yıllarda bugünkü gidişatın durumunu ve dünyaya getirilen konumu fark edip: “Böyle giderse, bilimsel materyalizm bu şekilde dünyaya tesir ederse dünyayı yok edebilirler.” tespitinde bulunmuşlardır. Bu çok ilginç bir ön müşahededir ve tabii psikoloji alanında etkin olan hümanist yaklaşım da ihtiyaca cevap veremediği için bu sefer maneviyata yöneliş başlamıştır. Ama hangi maneviyata yönelmiştir psikologlar? Tabii ki Uzakdoğu maneviyatına. Çünkü İslam ile Batı Dünyası arasında haçlı seferlerinden beri büyük bir kavga vardır. Dolayısıyla İslam’dan ve Tasavvuf’tan feyiz almak yerine Budizm’den, Brahmanizm’den, Taoizm’den, Hinduizm’den yola çıkarak insanı anlamaya çalışmışlar ve bazı yönlerden de anlamışlardır.

İşte bu son psikoloji ekolü “transpersonal psikoloji” Türkçeye “ben ötesi psikolojisi ya da maneviyat psikolojisi” diye çevirdiğimiz ekol. Fakat transpersonal psikoloji sadece uzak doğu maneviyatından ve biraz da sulandırılmış olarak Şamanizm’den esinlenmiş, ancak İslam ve tasavvufu dikkate almadığı için kendisine sağlam bir zemin bulamamıştır. Freud, Jung Maslow gibi psikolojinin önde gelenleriyle başlayan W. James, Charles Tart, Ken Wilber gibi bilinç araştırmacılarıyla devam eden Mevlana ve Muhiddin İbni Arabi gibi düşünürlerin fikirleriyle sağlam zemine oturma aşamasındaki maneviyat psikolojisi önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacaktır.

Bu çerçevede ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli psikiyatrist ve psikologları bir araya getiren ve Türkiye de ilk kez düzenlenecek olan I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunun ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı olması temennilerimizle.

Web: http://maneviyat.erciyes.edu.tr

Yer: Erciyes  Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu Kayseri.

SEMPOZYUM PROGRAMI

I.OTURUM-BAŞLAMA SAATİ: 9:30

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ali KÜŞAT

1) Psikiyatrist-Dr. Hatice ALİBAŞOĞLU

Jung’un Maneviyata Bakışı Ve Kırmızı Kitap

2) Psikiyatrist -Dr. Mustafa ULUSOY

Said Nursi’nin Benlik Teorisinin Psikolojideki Benlik Teorileriyle Ayrışan Ve Örtüşen Yönleri

3) Öğr. Gör. Mustafa ATAK-ERREM Müdürü

Maneviyat Eğitiminin Gençlerin Kaygı Düzeyine Etkisi

4) Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK-ERÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı

Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim

II. OTURUM-BAŞLAMA SAATİ: 13:30

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL

1) Prof. Dr. Erol GÖKA-N. Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları ABD.

İbadetlerin İnsan Psikolojisine Etkisi

2) Psikiyatrist-Dr. Mustafa MERTER-Türkiye Benötesi Enstitüsü Kurucu Başkanı

Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi

3) Psikolog Şenay ÇETİN-Türkiye Benötesi Enstitüsü

Maneviyat Psikolojisinde Rüyaların Analizi

4) Prof. Dr. Kemal SAYAR-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları ABD

Psikiyatri ve Kutsal.

Zeki Karataş

Dr. Öğr. Üyesi

3 Yorum

tttt Yayın tarihi22:44 - 13 Mayıs 2015

Bu sempozyum konyada düzenlenecek mi

Web Editör Yayın tarihi13:29 - 24 Nisan 2014

Bildiğim kadarıyla dinleyici olarak katılmak için herhangi bir kayıt şartı bulunmamaktadır.

ELİF DEMİR Yayın tarihi12:08 - 24 Nisan 2014

Önceden kayıt yaptırmak gerekiyor mu?