adalet.jpg1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumları’nın onsekizincisi, 20-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenmektedir. “Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet” konulu Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014’ün amacı, adalet sistemi ve adli sosyal hizmet temasını dünyada ve ülkemizdeki uygulamaları ışığında bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmaktır. Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Sempozyum’un, katılan öğrencilere profesyonel kimlik kazanma yönünde yarar sağlayacağı da düşünülmektedir.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014’ün ulaşmak istediği en önemli hedef; adli sosyal hizmet alanındaki mevcut durumu değerlendirmek, uygulama ve bilimsel yaklaşımları tartışmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, sosyal hizmetin mesleki ve disipliner gelişiminde kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Sempozyum’un bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacak; ayrıca katılımcıların tercihlerine göre çeşitli sosyal etkinliklere de yer verilecektir.

Değerli akademisyenler ve araştırmacılar, adalet alanında çalışan değerli uygulayıcılar, sevgili sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerimiz; sizleri, Üniversite’mizde düzenlemekte olduğumuz Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014’e davet etmekten büyük bir onur duyuyorum.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Işıl BULUT / Sempozyum Başkanı

Sempozyum detayları için tıklayınız: www.shsempozyum2014.baskent.edu.tr