cocukvesuc.jpg

Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde 15-17 Kasım 2014 tarihlerinde VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun en önemli amacı ulusal ve uluslararası alanda Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar konusunda çalışan uygulayıcılarla akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel yöntemler ışığında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi, bilimsel analizlere dayalı politika önerileri geliştirilmesidir. Sempozyumun bu yılki teması “Çocuk ve Suç” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma ilişkin alt temalar ise aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak verilmektedir.

Sempozyum kapsamında tartışılması planlanan konularla ilgili akademik bildiri sunmak isteyenlerin bildirileri ile ilgili hazırlayacakları 200 kelimelik özeti 15 Ekim 2014 tarihine kadar cocuksempozyumu@pa.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler 31 Ekim 2014 tarihinde açıklanacaktır. (Bkz. www.pa.edu.tr). Özetlerde sunulacak bildirilerde yer alacak konu, yöntem ve sonuçlar hakkında öz bilgi verilmelidir. Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin ise en geç 10 Kasım 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Tam bildiri metinleri APA (American Pscyhology Association) kuralları dikkate alınarak oluşturulmalı ve atıflandırılmalıdır.

Önemli Tarihler

15 Ekim 2014: Bildiri özetlerinin gönderimi son tarihi

31 Ekim 2014: Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması (Bkz. www.pa.edu.tr).

10 Kasım 2014: Bildiri tam metni gönderme son tarihi

SEMPOZYUM ANA TEMASI

“Çocuk ve Suç”

Alt Temalar

Kriminolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu

Terör Suçu ve Çocuklar

Çocuk Suçluluğunun Sosyolojik Boyutu

Çocuk Suçluluğuna Hukuksal Gelişmeler

Çocuk Suçluluğunda Koruyucu Önleyici Yaklaşımlar

Ulusal ve uluslararası hukukta çocuk suçluluğu

Medya şiddeti ve çocuk suçluluğuna etkisi

Kentleşme ve çocuk suçluluğu

Türkiye’de çocuk suçluluğu profilleri

Aile, okul, iş çevresi ve çocuk suçluluğu

Suça İtilmiş Çocuklar Psikolojisi

Çocuk Mahkemelerine Yeni Yaklaşımlar

Çocuk Cezaevlerinde Rehabilitasyon Uygulamaları

Çocuk Suçlarını Cezalandırmada Özgürlükten Yoksun Bırakma

Çocuk Sorgulama ve İfade Alma Teknikleri

Çocuk suçlarında soruşturma

Bütüncül Çocuk Koruma Sistemi

Sempozyum Web Sitesi: http://pa.edu.tr/?appcode=web_sempozyumlar