cas.jpgAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNICEF’in teknik desteği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından uygulanan Çocuklar İçin Adalet projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi. Çocuklar İçin Adalet Projesi’nin kapanış toplantısına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bakan İslam kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, adalet kavramının Türk kültüründe temel ve belirleyici bir özellik taşıdığını ifade ederek, adaletin tecelli etmediği toplumların mutluluğa, huzura ve refaha ulaşamayacağını belirtti. Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin bütün çocukların haklarının önemsendiği, korunduğu, ayrımcılığa maruz kalmadığı, insan onuruna uygun bir biçimde yaşayabildiği ortamları oluşturmak olduğunu ifade eden Bakan İslam, ”Dünyamızın geleceğini planlamak istiyorsak, aile içerisinde ve toplumsal hayatta adaleti tesis etmek, çocuklarımız için hem fiziksel hem de toplumsal ortamın düzenini ve sağlığını korumak zorundayız” diye konuştu.

”Çocuklar için adalet bir tercih değil, bir mecburiyettir” diyen Bakan İslam, adalet olmadan sağlıklı bir toplumun ve sağlıklı çocukların olamayacağına dikkati çekti.

Projeyle Türkiye’deki çocukların adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesinin, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandığını da anlatan Bakan İslam, proje kapsamında bakanlığın yaptığı çalışmaları aktardı.

Bakan İslam, mahkemelerce verilen tedbir kararlarının izlenmesi amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu Tedbir Kararları Bilgi Sistemi yazılım programının geliştirilmesi çalışmasının da halen devam ettiğini kaydetti.

Bu proje kapsamında suç mağduru, suça sürüklenmiş, madde bağımlısı, sokakta yaşayan çocukların rehabilite edildiği Çocuk Destek Merkezleri için psiko-sosyal destek ve müdahale programının da geliştirildiğini belirten Bakan İslam, ”Anka adını verdiğimiz programla rehabilitasyon uygulamalarımız daha etkili ve başarılı olacaktır. Çocuklarımız Anka kuşu gibi bundan sonra küllerinden doğacaklar” dedi.

Türkiye’deki kurumlar arasında işbirliğinin önemine dikkati çeken Bakan İslam, adalet kavramının sınırlı süreli bir iyileştirme durumuna değil, geleceğe dönük, dinamik bir sürece işaret ettiğini ifade etti.

Bakan İslam, ”Sürekli iyileştirme bakış açısıyla çocuklara gerek aile ortamında gerekse diğer mecralarda adaletli bir hayat sağlamada yolun daha başında olduğumuzu kabul ediyoruz. Özellikle toplumsal süreçlerde çocuğun karşılaştığı risklerin asgariye indirilmesi ve çocuğun adaletli bir sosyal ortamda yaşayabilmesi için daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Projenin amacı

Çocuklar İçin Adalet Projesi, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak adalet sisteminde çocukların haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 3 Ocak 2012’de uygulanmaya başlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNICEF’in teknik desteği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından uygulanan proje, adil yargılanma hakkının yaşama geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına son çare olarak başvurulması ilkeleri çerçevesinde çocuk adalet sisteminde çocukların haklarının korunmasını amaçlıyor.

Çocuk adalet sistemi çalışanları için uzmanlaşmış ve kurumsallaşmış bir hizmet içi eğitim programının hazırlanmasını da hedefleyen proje, özgürlüğünden yoksun bırakılmış olan çocukların, BİSİS (Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi) çerçevesinde bireye özel rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını da öngörüyor.