Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri

suriyeli-siginmacilar.jpg

Kasım 2014 itibarıyla Türkiye’de resmi rakamlara göre 1.6, resmi olmayan rakamlara göre 2 milyon civarında Suriyeli göçmen yaşamaktadır. Bu sayılar Türkiye’nin resmi rakamlara göre nüfusunun %2.1’i, resmi olmayan rakamlara göre de %2.5’i oranında Suriyeli ağırladığı anlamına gelmektedir. Suriye sınırı ve civarındaki illerde yaşayan yaklaşık 10 milyon nüfusa 1.2 milyon civarında yeni nüfus eklenmiştir. Ekim 2011’de İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile Türkiye’de kayıt olan Suriyeli sığınmacılara “geçici koruma statüsü” verilmektedir. Geçici koruma rejimi ile Suriyelilere sınırsız kalış, zorla geri gönderilmemeye karşı koruma ve acil ihtiyaçlara yanıt veren kabul düzenlemelere erişimi içerecek şekilde koruma ve yardım sağlanmaktadır. Suriyelilerin %85’i kamp dışında yaşamaktadır. Kamplardan hastanelere 500.000’in üzerinde hasta sevk edilmiştir. Türkiye’de ameliyat edilen hasta sayısı 200.000’i aşmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 35.000 Suriyeli doğumu gerçekleşmiştir. Türkiye Nisan 2011-Kasım 2014 döneminde göçmenler için 4.5 milyar dolar harcama yapmıştır. Resmi verilere göre Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkelerinden gelen yardım miktarı 246 milyon dolar civarındadır.

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye toplumsal etkileri:

• Dil, kültür ve yaşam tarzı farklıkları toplumsal uyumu güçleştirmektedir.

• Yerel halk arasında çok eşlilik yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak boşanma oranları artmaktadır.

• Çocuk işçiler yaygınlaşmaktadır.

• Etnik ve mezhepsel kutuplaşmayı tetikleyebilecek zemin oluşmaktadır.

• Çarpık yapılaşma artmaktadır.

• Bazı sınır illerinde demografik yapının değişmesinin yarattığı kaygı söz konusudur.

• Demografik yapıda (doğurganlık oranı, nüfus artış oranı) değişim ortaya çıkmaktadır.

• Suriyelilerin yaşam koşullarının zorluğu ve eğitim imkânından faydalanmıyor olması uzun vadede suç oranlarındaki artış da dâhil bazı sosyal sorunlara uygun zemin hazırlamaktadır. Buna rağmen Aralık 2014 itibarıyla kayda değer bir asayiş sorunun yaşanmaması önemlidir.

• Yerel halk ve Suriyeliler arasında yaşanan bazı sıkıntılara rağmen toplumsal barışı bozmamak adına her iki toplumda bir fren mekanizması gelişmiştir. Şimdiye kadar ciddi sosyal sorunların yaşanmamış olması sosyal yapının sorunlarla baş edebilme kapasitesini göstermektedir.

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporunu okumak için tıklayınız…

Zeki Karataş

Dr. Öğr. Üyesi

Şu ana kadar 1 yorum

Zeki KARATAŞ Yayın tarihi15:14 - 13 Ocak 2015

Göç ve Mülteciler alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç var.