Manevi Sosyal Hizmet Kitabı

Manevi Sosyal Hizmet Kitabı

msh.jpgYard. Doç. Dr. Abdulkadir Çekin tarafından kaleme alınan Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet adlı kitap 2014 yılında Etüt Yayınları’ndan çıktı. Kitapta manevi bakım ve manevi sosyal hizmet alanında Batı’da yapılan araştırma ve uygulamalara yer verilerek yerel düzeyde nasıl bir model oluşturulması gerektiğiyle ilgili ufuk açıcı düşünceler sunulmuştur. Risk grubu bireylerin sosyal işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen sosyal hizmet uzmanları farklı müracaatçı kesimleriyle çalışmak zorundadırlar. Yardıma ve korunmaya muhtaç çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar, hastalar, mahkumlar, mülteciler vb. birey ve grupların sorunlarına çözüm bulmak, ihtiyaç duydukları hizmetleri organize etmek, insanın manevi boyutuna duyarlı olmayı gerektirmektedir. Bu kitapta Abdulkadir Çekin sosyal hizmetin her bir hedef kitlesine yönelik manevi temelli yaklaşımın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kitap on bir bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında din ve maneviyat kavramları açıklanmakta, sonraki bölümlerde ise sosyal hizmet maneviyat ilişkisi kurulduktan sonra Batı’da gerçekleştirilen manevi sosyal hizmet uygulamaları anlatılmaktadır. Kitapta ayrıca manevi sosyal hizmetin İslami temelleri de anlatılmaktadır.

Kitabın önsözünde Abdulkadir Çekin şu ifadelere yer vermiştir: Tarihsel süreçte sosyal hizmet uygulamaları, dini zeminde gelişmiş ve yoğun olarak da dini amaçlarla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle sosyal hizmet faaliyetlerini, dini uygulamalardan biri olarak görenler ve sosyal çalışmacılara da böyle bir gayesi olsun olmasın birer dini görevli olarak kabul edenler bulunmaktadır.

Günümüzde giderek artan bir şekilde pek çok sosyal hizmet çalışanı, sosyal hizmet uygulamaları ile insanın manevi yönünün birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunun yanında dini ve manevi konuların, sosyal çalışma yöntemleriyle sosyal hizmet müdahalelerine yararlı olabilecek yönlerinin olduğunu belirten yayınların yapıldığı da görülmektedir.

Ülkemizde maneviyat, manevi bakım ve dini sosyal hizmet alanlarına kendi sınırlılığı çerçevesinde belirli bir akademik zemin oluşturma gayreti ile hazırlanmış olan bu eserde; maneviyat çalışmaları, manevi bakım uygulamaları ve dini sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili batı dünyasındaki teorik çerçevenin ortaya konulması konusu akademik alanlardaki yaklaşımların değerlendirilmesi ve uygulamaya donuk olarak da batı tecrübesindeki manevi müdahale yöntem ve teknikleri hakkında ilgililere bilgiler sunulması hedeflenmiştir.

Maneviyat, manevi bakım ve sosyal hizmet konularında kaleme alınmış on bir yazıdan oluşan çalışmanın, teorik olarak yukarıda dile getirilen akademik alanlarda ülkemizin bilimsel birikimine, uygulama yönüyle de manevi bakım gerektiren bireylere yönelik uygun destek yöntemlerinin geliştirilmesine katkılar sağlayacağı temenni edilmektedir.”

Abdulkadir ÇEKİN / Kastamonu / Şubat 2014

Zeki Karataş

Dr. Öğr. Üyesi