ANLAM ODAKLI TERAPİLER (LOGOTERAPİ)

Viktor Frankl

Varoluşçu yaklaşıma göre insan seçenekler arasından seçebilen, kararlar verebilen ve bu kararlarının sorumluluğunu alabilen bir canlıdır. Viyanalı ve varoluşsal yönelimli Frankl, logoterapi sözcüğünü 1920’lerde ilk kez kullanmıştır. Daha sonra “varoluşsal analiz” terimini eşanlamlı olarak kullanmış fakat diğer varoluşçu yaklaşımlarla karışmasını engellemek için son yıllarda kendi kuramından kuramsal ya da terapötik bağlamda “logoterapi” olarak söz etmiştir. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Viktor Frankl 1942-1945 yılları arasında Auschwitz toplama kampında yaşamıştır. Frankl, toplama kampındaki yaşamının logoterapi üzerinde de etkileri olduğunu belirtmiştir. Frankl gelişimi süresince Freud ve Adler’den etkilenmiş fakat aynı zamanda onların bazı düşüncelerine karşı çıkmıştır.

Logoterapi psikoanaliz ile kıyaslandığında daha az geçmişe yönelik ve daha az içedönük olan bir yöntemdir. Daha çok gelecek üzerine, yani birey tarafından gelecekte gerçekleştirilebilecek anlamlar üzerine odaklaşır. Logoterapi anlam merkezli bir psikoterapidir. Logos “anlam” manasına gelen Yunanca bir kelimedir. Logoterapi bireyler için en temel dürtünün, varoluşlarının anlamını kavramak fikrine dayanan bir kavramdır. Çok az klinisyen anlamın psikoterapideki rolüne önemli katkıda bulunmuştur ve bu alana olan ilgilerini devam ettirmişlerdir. Frankl ise kariyerinin başlangıcından itibaren anlamın psikopatolojisi ve terapideki yerine odaklanmıştır.

Logoterapi manevi boyut ve anlam odaklı bir teori, müdahale yaklaşımı ve felsefi sistemdir. İnsan hayatında anlamın rolüne, insanın kendi değer sistemini oluşturmasına odaklanmaktadır. Hayattaki deneyimler, kaçılamayan acı ve zorluklar, anlam bulma ve yaratma özgürlüğü bireye aittir. İnsanın anlam arayışı yaşamındaki temel bir güdüdür. Yaşamda anlam kişiye özgüdür bu nedenle eşsizdir. Anlam istemi insanın insanlığının gerçek bir dışavurumu olmasının yanı sıra ruh sağlığının da güvenilir bir ölçütüdür. Anlam ve amaç yoksunluğu duygusal uyumsuzluğun bir göstergesidir (Frankl, 1992). Anlam insanın kendisi tarafından bulunmalıdır ve temel yaşamsal sorumluklardan biridir.

 

OKUMA ÖNERİLERİ

Psikoterapi’de Yeni Bir Yaklaşım: Logoterapi ve Viktor Frankl

Logoterapi ve Maneviyat İlişkisi

Logoterapi: Temel Bileşenleri ve Terapi Teknikleri

Logoterapide Kullanılan Kavramların ve Tekniklerin Türk Kültürü’nde Uygulanabilirliği

Bütüncül anlam odaklı terapi

Manevi danışmanlık