Zeki KARATAŞ. Sosyal hizmet bölümü mezunuyum. Bir yıl özel bir huzurevinde görev yaptıktan sonra, altı yıl sınıf öğretmenliği yaptım. On yıl sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal çalışmacı ve idareci olarak çalıştım. Şu anda üniversitede öğretim üyesi olarak çalışma yaşamıma devam etmekteyim. Yani sıradan, ortalama bir insanım. Yaşamı, insanları ve insanlar arası ilişkileri öğrenmeye devam ediyorum. Benim için önemli olan bilgi, beceri ve değerleri paylaşmaya çalışıyorum.

Editörün Sosyal Hizmet Alanındaki Çalışmaları

Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Engelliler

Aile ve Toplum Hizmetleri

Çocuk Hakları

Sevgi ve Barış Kuşağı Projesi