TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası camiada temsil edecek bir sosyal hizmet dergisine ihtiyaç olduğu için “Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi” ismiyle uluslararası hakemli bir dergi çıkarılması kararlaştırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim elemanlarından Ozan Selçuk hocamızın yoğun gayreti, Bekir Güzel hocamızın her daim desteğiyle DergiPark sistemi üzerinden e-dergi olarak yayın hayatı başlatıldı.

Makale gönderimi için: www.dergipark.gov.tr/tushad adresini kullanabilirsiniz.

swr_cover.png