Gönüllü Veli Projesi

Sağlıklı aile ortamı çocuğun kişiliğinin gelişiminde, sosyal yaşama uyum sağlamasında önemli bir role sahiptir. Yurt ve Yuvalarda kalan çocukların yüzde 57,3’ünün hem annesi hem de babası hayattadır. Ancak ailelerin sosyo-ekonomik yetersizliği ve ilgisizliği nedeniyle, çocuklar aile ortamından alınarak kurum bakımında yaşamak zorunda bırakılmaktadırlar. Aileden ve tanıdıkları sosyal çevreden ayrı yaşamak çocukların duygusal yoksulluk durumu yaşamalarına neden olmaktadır. Okul ortamında anne-baba ilgisi ve gözetiminde yaşayan çocuklarla karşılaştıklarında, kendi durumlarını sorgulamakta ve bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler.

7-18 yaş dönemi, çocukların toplumsal normları öğrenme ve kimlik oluşturma çabalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde kendisine hayatı öğretecek ve karşılaştığı sorunlarda rehberlik yapacak yetişkinlere ihtiyaç duyarlar. Yurt ve Yuvalarda kalan çocuklarımız ise, ebeveynleri ile birlikte kalan çocuklara oranla yeterli rehberlik desteği alamamaktadırlar. Sosyal çevrelerinde yaşayan gönüllü kişilerin ilgi ve desteğini almalarının, bu çocuklarımızın başarı için motivasyonlarını arttıracağına inanıyoruz.

Bu amaçla; Rize İli’nde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yuva ve yurtta bakılan her çocuğumuzu gönüllü bir veli ile buluşturmaya çalışacağız. “Velim Olur Musun Projesi” ile aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz:

Yurt ve Yuvada bakım ve korunma altında bulunan çocukların aile özlemlerinin karşılanması,

Gönüllü velilerin desteği ile çocuklarımızın okullarına devamlarının sağlanması ve başarılarının arttırılmasına çalışılması,

Çocuklarımızın topluma uyum sorunlarına katkı sağlanması ve olumlu kişilik geliştirme çabalarının desteklenmesi,

Bakım ve korunma altında olan çocuklarımızın Kuruluşta kalmaları nedeniyle toplumdan izole olma riskinin azaltılarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunulması,

Rize’de yaşayan ailelerin yurt ve yuvada kalan çocukları tanımaları sağlanarak, muhtemel önyargılı düşüncelerin ortadan kaldırılması,

Korunmaya muhtaç çocukların sorunlarına karşı toplumsal duyarlılığı arttırarak gönüllü katılımların üst düzeye çıkarılmasının sağlanması.

Proje kapsamında çalışmak isteyen gönüllülerimiz Rize Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü’ne ve Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’ne bizzat başvurabilirler.

Bu vesile ile duyarlı tüm vatandaşlarımızı projeye destek olmaya davet ediyor, korunmaya muhtaç çocuklarımız adına: “Velim Olur Musun!” diyoruz.

Velim Olur Musun Proje Metni

Gönüllü Aile Rehberi