ÖDES Engelsiz Engelliler Projesi

Rize Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politkalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Özürlüler Destek Programı” kapsamında “Engelsiz Engelliler” adlı projeyle 50.137 TL. hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında; ağır düzeyde engelli birey için evde bakım yardımı alan aile bireyi bakıcıların eğitilmesi hedeflenmektedir. Projenin ana hedefi bakıma muhtaç engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesidir.

Ağır düzeyde bakıma muhtaç bireye evde bakım hizmeti sunan 2.906 aile Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek evde bakım yardımı almaya başlamışlardır. Bu ailelerin pek çoğunun evde bakım hizmetleri konusunda desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti üyelerinin yapmış olduğu periyodik denetimlerde  bazı engellilerin hijyenik olmayan ve insan onuruna yakışmayan koşullarda bakıldığı tespit edilmektedir. Bu durum insan hakları açısından düzeltilmesi gereken bir sorundur.

Proje kapsamında bizzat ailelerin evlerine gidilerek uygulamalı bir şekilde eğitim verileceğinden, engellilerin evde bakımı konusunda kalite standartının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü engelliler konusunda kurumsal tecrübeye sahiptir. Hedef grubu olan engellilerin ve ailelerinin eğitim ve destek alma konusunda istekli olmaları, projenin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Evde Bakım Destek Ekibi’nin vereceği destekler ile engelli bakımı konusunda, engelli yakınları psiko-sosyal açıdan da rahatlayacaklardır.

Engelsiz Engelliler Projesi 10 Temel Faaliyetten Oluşmaktadır

1.Faaliyet: Proje Ofisi ve Ekibinin oluşturulması, proje koordinatörünün proje kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili ön çalışmalara başlaması ve projenin kamuoyuna tanıtılması,

Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, projenin onaylanması sonrasında Proje Ofisi kurulumu gerçekleştirecektir. Dört (4) kişilik Proje Ekibi oluşturulacaktır. Bunlar; Proje Koordinatörü, Sosyal Hizmet Uzmanı (2 Kişi), Proje Sekreteri’dir. Proje Ekibi proje faaliyetleriyle ilgili “Proje Uygulama Raporu“nu hazırlayacaktır. Projenin kamuoyuna tanıtılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. (Proje ekibi Kamu Personeli olacaktır.)

2.Faaliyet: Evde Bakım Destek Ekibinin Tespitinin yapılması,

Rize Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden yirmi (20) adet kursiyer tespiti gerçekleştirilecektir.

3. Faaliyet: Evde Bakım Destek Ekibinin Eğitimi için gereken eğitim öğretim programlarının hazırlığının yapılması,

Uzman Meslek Elemanları ile (Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimci, Özel Eğitim Öğretmeni, Psikolog, Doktor) Proje Ekibi nezaretinde Evde Bakım Destek Ekibi’nin Eğitim-Öğretim Programlarının hazırlığı yapılacaktır. Eğitim-Öğretim Programları; Dört (4) farklı eğitim modülünden oluşup 40’ar saatten 160 saat olacaktır.

4. Faaliyet: Evde Bakım Destek Ekibi’nin eğitilmesi,

Evde Bakım Destek Ekibi’ne ağır düzeyde bakıma muhtaç engellilerin evde bakımı konusunda mesleki bilgi ve beceri eğitimi verilecektir. Eğitimler dört (4) farklı eğitim modülünden, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni ve Fizyoterapist tarafından bir (1) aylık sürede gerçekleştirilecektir.

5. Faaliyet: Evde Bakım desteğine ihtiyaç duyan 100 ailenin tespit edilmesi,

Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2007 yılında uygulanmaya başlanan evde bakım ücreti yardımı kapsamında; 01 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 4.650 başvuru alınmış ve 2.615 aileye yardım yapılmaya başlanmıştır. Bu aileler içerisinden desteğe, yardıma muhtaç ve gönüllü olan 100 ailenin tespiti proje koordinatörü tarafından gerçekleştirilecektir.

6. Faaliyet: Evde Bakım Destek Ekibinin çalışma planının hazırlanması,

Proje Ekibi ile yapılacak olan planlamada, yirmi (20) kişiden oluşan Evde Bakım Destek Ekibi’nin her birinin beş (5) aileye haftada birer (1) gün olmak sureti ile toplamda yüz (100) aileye, dört (4)’er haftadan oluşan dört (4) eğitim uygulama etkinliği ile onaltı (16) haftalık bir destek programı gerçekleştirilecektir.

7. Faaliyet: Evde Bakıma muhtaç özürlülerin evlerine gidilerek ailelerin eğitilmesi,

Evde Bakım Destek Ekibi’nin her bir üyesi 16 (on altı) hafta boyunca beş (5)’er aile ile ilgileneceklerdir. Ekip üyeleri ailelere yönelik günlük ev ziyaretleri yaparak engellinin evde bakımı kapsamında öz bakım, bağımsız hareket etme, ev işleri, idaresi ve sosyal faaliyetler konularında her türlü desteği sağlayacaklardır.

8. Faaliyet: Ailelerle birlikte ayda en az beş (5)  kez dayanışma toplantısı düzenlenmesi,

Evde Bakım Destek Ekibi’nden hizmet alan özürlü bakımından sorumlu aile bireyi bakıcıların, birbirlerini tanıması, ortak sorunlarının neler olduğu ve çözümüne yönelik öneri, aktiviteler ve çalışmaların neler olacağı konusunda her bir gün hizmet alan guruba ayrı ayrı olmak üzere ayda en az  beş (5) kez olmak üzere toplamda yirmi (20) kez dayanışma toplantısı düzenlenecektir.

9. Faaliyet: Ailelerle birlikte bakım planları hazırlama ve değerlendirme,

Özürlünün evde bakımına yönelik günlük, haftalık ve aylık bakım planı düzenlenmesi gerçekleştirilecek, bu sayede bakımdan sorumlu bireyin proje sonrasında da rahatlıkla uygulayabileceği bir bakım standardı oluşturulacaktır.

10.Faaliyet: Proje Nihai Raporu Hazırlama.

Proje Koordinatörü nezaretinde Proje Ekibi ile birlikte, Hibe Destek Makamı olan T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmak üzere Proje Nihai Raporu hazırlığı yapılacaktır.