Bu alanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü’nde verilen derslerin içerikleri yayınlanmaktadır. Ders materyallerinin kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır. Lisans Dersleri için tıklayınız… 

aile.jpg

SHB101 SOSYAL HİZMET-I

Ders İşleyiş Planı

Sosyal Hizmet-I Dersi İşleyiş Planı

Sosyal Hizmet-I Dersi İçin Okuma Önerileri (Ek Kaynaklar)

Genelci Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi

Sosyal Politikanın Anlam ve İşlevini Tartışmak

Sosyal Politika: Sosyal Adalet Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme

Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi

Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Tarihçesi

Daruleytamlar (Yetimler Yurdu)

Osmanlıda Yetimlerin Korunması Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Osmanlı Devletinde Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet

İngiliz Yoksul Yasaları

Külhanbeyleri

Bursada Bir Dullarevi

Tabhane

Selçuklular Döneminde Sivas’ta Bir Vakfiye: Rahatoğlu Vakfiyesi

Selçuklu Dönemi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

SHB107 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME DERSİ

Ders Rapor Ana Hattı