Home

Yetiştirme Yurdu Çalışanlarına Öneri

manevi_abi.jpgGENÇLİK LİDERLİĞİ: Manevi Ağabeylik ya da Ablalık

Gençlere yönelik yapılan çalışmalar, arkadaşların otorite temsil eden kişilerden daha önemli olduğunu, gençlik döneminde bireyin akranlarının fikrinden etkilendiğini göstermektedir.

Her kurumda her zaman liderlik özelliği gösteren arkadaşlarını etkileme gücüne sahip kişiler olacaktır. Yönetimden gence değil de gençten gence aktarılan fikirler diğerlerini daha çok harekete geçirme şansına sahiptir. Bu nedenle belirli konularla sivrilmiş ve etkileme gücüne sahip gençler, gençlik lideri olarak geliştirilebilir.

Yetiştirme yurtlarının temel hedefi ” sağlıklı genç ” yetiştirmek olduğuna göre gençlik liderliği konusu planlanırken her aşamada bu hedef gözden kaçırılmamalıdır.

Daha fazlasını oku

“The Secret” Manevi Sırları Açıklıyor

secret.jpgRhonda Byrne tarafından hazırlanan ve pek çok başarılı insanın görüşlerine yer verilen kitabın büyük sır diye açıkladığı hakikatler, bizim kültürümüzde yıllarca topluma yön vermiş hakikatlerle çok paralellik arzediyor. Örneğin The Secret: “Yaşadıklarınızdan şikayet ediyorsanız, çekim yasası size şikayet edeceğiniz daha fazla şey getirecektir.” diyor. Bizim manevi önderlerimiz de: “Şükür nimeti ziyadeleştirir. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar, rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır.” demişlerdir. Kitapta bu ve buna benzer pekçok sırrın varlığı açıkçası bana yabancı gelmedi. istemenin_esrari.jpg

The Secret adlı kitabın yanında İstemenin Esrarı adlı kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Muhammed Bozdağ tarafından 2003 yılında kaleme alınan “İstemenin Esrarı” adlı kitapta; “bileğin ve beynin gücünün sustuğu yerde, ruhun neler yapabileceğine” dair sırlar açıklanmaktadır. Yazar bu kitapla; “İçten isteyişlerin göklerde dolaşarak Yaratıcı İradenin takdirine nasıl ulaşacağını” izah etmektedir. Bizim geleneğimizden örneklerle istemenin nasıl ve kimden yapılması gerektiği 4 ayrı bölümde ele alınmaktadır. Kitapta yaşayacağımız her zorluk veya değişim anının, bizim için bir dua ve isteme fırsatı olduğu ifade edilmektedir.

H. Yavuzer: Çocuğun Manevi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

manevi_egitim.jpgYunus, bütün dinlerin, insanlara insanlığı öğretmek için geldiğini, insanı insan etmek gayesini güttüğünü söylemiştir.

DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Din eğitimi bireye, hayatını düzene koymak için bazı ilkeler kazandırır.

Din eğitimi insana Allah inancını öğreterek hayatının değerini ve üstünlüğünü anlatır. Ona, bedensel zevklerini ve ihtiyaçlarını gidermesi yanında ruhunun isteklerini de dikkate almasını öğretir.

Din, sosyal gruba iyi ve doğru hedefler gösterir (Ayhan, 1997).

H. Ayhan’a göre, din konularını zamanından önce ya da sonra yanlış öğretirsek, hangi yaşta olursa olsun çocuğa veya yetişkin insana iyilik yerine kötülük yapmış oluruz (Ayhan, 1997).

Daha fazlasını oku

Sosyal Hizmet Alanları

sh_alanlari.jpg 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu’nda  “Sosyal Hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre Sosyal Hizmetlerin müdahale alanına giren konular şunlardır:

Korunmaya Muhtaç Çocuklar. Suç Mağduru / Suça Sürüklenen Çocuklar. Kadın ve Aile Sorunları. Suçluluk ve Ceza. Yaşlı ve Özürlü Bakımı. Hastalık ve Ölüm. Psikiyatrik Rahatsızlıklar. Yoksulluk. İnsan Hakları. Mültecilik. Göç. Endüstri. Eğitim. Din. Sosyal Politika / Sosyal Güvenlik Sistemi.

Manevi Sosyal Hizmetler

manevi_sh2.jpg

Bu web sitesi ile; AB Ülkelerinde ve ABD’inde yaygın olan “spiritual social work” alanının Ülkemiz insanına tanıtılması ve ilgi duyanların istifadesine sunulması amaçlanmıştır. Site içeriği her türlü olumlu katkı ve katılıma açıktır. Sitemiz sosyal hizmetler alanında çalışan yada sosyal hizmetlere ilgi duyan herkese açıktır. Rahatlıkla görüşlerinizi, fikirlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.