Osmanlı’da Kısa Ömürlü Bir Hayır Kurumu: Dulhane

Osmanlı’da Kısa Ömürlü Bir Hayır Kurumu: Dulhane

osmanli-dulhane.jpg

Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı devleti için askerî, siyasî, ekonomik ve sosyal açıdan önemli gelişmelerin olduğu bir dönemi ifade eder. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar’dan ve Kırım’dan gerçekleşmeye başlayan kitlesel göçler bu gelişmelerin en önemlilerinden birisidir. Şehirlere akın eden göçmenler önemli sorunlara yol açmış, devlet bu durum karşısında birtakım tedbirler almak zorunda kalmıştır. Ancak, göçlerin özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından daha da artarak devam etmesi sorunları içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Her ne kadar Osmanlı devleti, gerekli tedbirleri alarak göçmenlerin önemli bir kısmını imparatorluğun çeşitli vilayetlerine yerleştirmişse de, savaşı takip eden yıllarda yine de İstanbul’da büyük sosyal sorunlar ortaya çıkmıştır. İşte bu sorunları çözmek üzere İstanbul’da yeni sosyal yardım kurumları açılmıştır. Bu kurumların en önemlilerinden birisi de Dulhane’dir. Göçmenlere hizmet sunmak üzere Kırmızı Kışla’da faaliyete başlayan kurum, Darülaceze’nin açılmasından bir süre sonra kapatılmıştır. Bu çalışma, ayakta kaldığı kısa sürede önemli hizmetler yerine getiren Dulhane’nin açılmasını, kuruma tahsis edilen gelirleri, sunulan hizmetleri ve bu hizmetlerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Bay’ın makalesinin tamamını okumak için tıklayınız… 

Zeki Karataş

Dr. Öğr. Üyesi